Toptronik

Firma TOP-TRONIK powsta??a w 1997 roku. Jest firm? przede wszystkim o profilu handlowym, specjalizuj?c? si? w dostarczaniu artyku????w technicznych dla przemys??u. G????wnym celem dzia??alno??ci Naszej Firmy jest zaspokojenie potrzeb Klienta oraz Jego zadowolenie. Nasza oferta ma bardzo szeroki zakres.

Opieraj?c si? na wsp????pracy z wieloma producentami a tak??e firmami handlowymi dostarczamy towary pochodzenia krajowego oraz z importu, w tym ze Stan??w Zjednoczonych. Naszymi atutami s?:

- szybko??? dzia??ania,
- indywidualne podej??cie do Klienta,
- szeroki zakres dostaw,
- znajomo??? rynku europejskiego i ameryka??skiego.

powrotna gore
  PPHU TOPTRONIK, 10-180 OLSZTYN, ul. Wędkarska 24, tel. 089 530 5206, tel. kom. 0509 138 242,
fax 089 530 5206,       e-mail:   toptronik@toptronik.pl        www.toptronik.pl
 
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!